Home > De Schildpad > Wie ik ben

Wie ik ben'Beweging, rust en evenwicht in lichaam en geest, tijd en aandacht voor de ander'. Dit zijn belangrijke kernbegrippen die voor mij altijd centraal hebben gestaan in mijn werk met mensen. Ik ben ooit begonnen met de PABO met als einddoel me in te gaan zetten voor kinderen die (gedragsmatig) afwijken van datgene wat als 'normaal' wordt beschouwd. Zowel tijdens als na deze opleiding heb ik mij verder gespecialiseerd in deze doelgroep door onder andere twee masters en de opleiding tot schrijfpedagoog.

Tijdens mijn stages en ook later in mijn werk als groepsleerkracht en begeleider binnen zowel het praktijkonderwijs als onderwijs aan leerlingen met psychiatrische- en gedragsstoornissen (cluster4) heb ik gewerkt met kinderen en jongeren van verschillende leeftijden, achtergronden, (gedrags)problematieken en niveaus. Ik ontdekte dat met de juiste benadering, tijd en aandacht je contact kreeg met deze kinderen en zij tot bloei en ontwikkeling kwamen.

Mijn eigen ervaringen met yoga maakte dat ik dit ook ging toepassen in mijn werk. Ik gebruikte en leerde kinderen eenvoudige ontspannings- en ademhalingstechnieken. Kinderen gaven aan dat ze hierdoor het gevoel hadden meer controle te hebben over zichzelf, vooral als ze boos, angstig of verdrietig waren. Het geeft rust, ontspanning, lichaamsbeheersing, draagt bij aan het lichaamsbesef en zorgt daardoor voor meer zelfvertrouwen. Ik besloot mij hierin te verdiepen door de opleiding holistische kinder- en tieneryoga te gaan volgen en heb me hierin later nog verder gespecialiseerd door de opleiding meditatie en mindfulness met kinderen en de opleiding psychomotorische kindertherapie. Daarnaast merkte ik dat ook steeds meer volwassenen behoefte hebben aan evenwicht en rust in hun leven. Omdat ik yoga een mooie manier vind om dit te bereiken heb ik tevens de opleiding tot Yin Yoga docent gevolgd.

Ondertussen merkte ik dat doordat kinderen al vroeg aan hoge eisen moeten voldoen er ook vaker kinderen buiten de boot (dreigen) te vallen. In de huidige maatschappij wordt de nadruk steeds meer gelegd op presteren en scoren en snelheid. Alles moet perfect in zo weinig mogelijk tijd. Hierdoor wordt een enorme druk gelegd op mensen waardoor overbelasting ontstaat en mensen het contact met zichzelf kwijt raken. Er is steeds minder tijd en aandacht voor het individu. Tijd en aandacht die ieder mens nodig heeft om ervaringen op te doen en te groeien om uiteindelijk te kunnen gaan bloeien. Deze ontwikkelingen en mijn persoonlijke overtuiging dat beweging, evenwicht en rust in zowel lichaam als geest bijdragen aan een gelukkig leven hebben geleid tot de oprichting van De Schildpad. Bij De Schildpad is er tijd en persoonlijke aandacht voor de individuele mens. Waardoor iemand zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden kan ontdekken, versterken en inzetten met als doel je fijn voelen.

Mijn volledige cv met de door mij gevolgde opleidingen en werkervaring is te bekijken via mijn Linkedin profiel.

Dieuwke Donker