Home > Training > Rots en Water training

Rots en Water trainingRots en Water is een sociale competentie en weerbaarheidstraining. Binnen de training wordt er gewerkt aan weerbaarheid, sociale vaardigheden en zelfbeheersing.

Vanuit het 'doen' worden mentale en sociaal vaardigheden aangereikt en verworven. Spel en zelfverdedigingsvormen worden dan ook afgewisseld met momenten van zelfreflectie en het uitwisselen van ervaringen. Op deze manier worden kinderen en jongeren zich ervan bewust dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde 'rotsopstelling', een zachte 'wateropstelling' of een mengeling daarvan. Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en communicatieve en sociale vaardigheden. Thema's die in de training naar voren komen zijn fysieke en mentale weerbaarheid, zelfbeheersing, het leren herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van een ander, het voorkomen en omgaan met pesten en geweld en het omgaan met groepsdruk.

Voor wie


Rots en Water training is geschikt voor alle kinderen, jongeren en volwassenen. Het kan zowel in groepen als individueel op maat worden aangeboden.Voor meer informatie en mogelijkheden kun je contact opnemen via de contactpagina.