Home > Therapie > Speltherapie

SpeltherapieWaar volwassenen praten over dingen die hen bezighouden, gebruiken kinderen spel om dit uiten. Spel is de taal van het kind. Het is voor hen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken en om gevoelens te uiten en te verwerken. Voor kinderen is het vaak nog moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Via spel kunnen zij zich meestal wel uiten. Speltherapie sluit hierbij aan. Het wordt gezien als een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren waarbij spel als middel wordt gebruikt om een kind met sociaal emotionele, ontwikkelings- of gedragsproblemen te begrijpen en te helpen. Binnen de therapie krijgt het kind de gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Het kind kan zo weer tot ontwikkeling komen en vanuit en op eigen kracht verder.

Voor wie


Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een bijdrage te leveren aan het oplossen hiervan. Dit kunnen uiteenlopende problemen zijn, zoals:

Hoe werkt speltherapie


Speltherapie vindt plaats in een spelkamer. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk de vrijheid heeft om met allerlei materialen te spelen: gezelschapsspellen, dieren, poppen, voertuigen, bouwmateriaal, zand en water, teken en knutselmaterialen e.d. De therapeut heeft een empathische en accepterende houding en is voorspelbaar. Het kind mag er zijn zoals het is en er is alle aandacht voor hem of haar. Op deze wijze bouwt de therapeut een vertrouwensrelatie met het kind op. Dit duurt soms een aantal weken. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. Er wordt aangesloten bij de initiatieven van het kind. Op deze manier leert de therapeut de speeltaal van het kind begrijpen en kan er ondersteuning geboden worden bij het uiten en verwerken van de problemen.