Home > Praktisch > Vergoedingen

Vergoedingen


Psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie kan in sommige gevallen worden vergoed. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

PGB


Voor kinderen tot 18jaar is vergoeding vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) soms mogelijk. Een PGB kunt u aanvragen bij uw gemeente. Zie www.pgb.nl voor meer informatie.

Gemeente


Sinds 1 januari 2015 bekostigen de gemeenten de voorzieningen van jeugdzorg. De Schildpad heeft contracten met de gemeentes Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u wel een verwijzing nodig van de huisarts, een gecertificeerde instelling of de verwijzers van uw gemeente. Voor Emmen kunt u hiervoor terecht bij De Toegang, in Borger-Odoorn bij het Sociaal Team en in Coevorden bij de jeugdconsulenten. Zie voor meer informatie www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl en www.verwijzingswijzer.nl.

Zorgverzekering


Bij sommige zorgverzekeraars kan de therapie ook (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor meer informatie zie de zorgwijzer of informeer bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden.